Polaznici radionice proći će proces upoznavanja dramskih igara za opuštanje, imaginaciju, realizaciju govora, igre za poticanje kreativnog mišljenja, pričanja i prepričavanja, te dakako i vježbe koje omogućuju koherentno uspostavljanje kreativne grupe. Sve ove dramske igre namijenjene su upoznavanju sudionika sa osnovama glumačkog zanata. Nizom vođenih improvizacija cilj je omogućiti polaznicima radionice da nauče slobodnije izraziti svoje osjećaje, kreativnost i sposobnosti unutar kazališnog medija.

Budući da je svako dobro kazalište bazirano na dobroj grupnoj dinamici i zdravim odnosima unutar grupe, fokus ove radionice bit će ponajviše usmjeren na načine kako se uporabom različitih dramskih igara uspostavlja grupa kreativaca koji se međusobnim radom mogu poticati, nadopunjavati i inspirirati, istovremeno oslobađajući svoje specifične individualne stvaralačke potencijale. 

Olivera Baljak je hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica. U Rijeci završava osnovno i srednje školovanje, nakon čega studira pravo, na dislociranom studiju pohađa Akademiju dramskih umjetnosti iz Zagreba i potom dvije godine studira solo pjevanje na Glazbenoj akademiji Ino Mirković. Glumom se počela baviti najprije amaterski, a potom i profesionalno te je od 1980. godine angažirana kao stalna članica Hrvatske drame u Ivana pl. Zajca u Rijeci. Danas je prvakinja HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci. Poznata je kao karakterna glumica koja se podjednako dobro snalazi u dramskim i u komičnim ulogama. Do sada je odigrala više od stotinu što glavnih što sporednih uloga, više je uloga odigrala u operama i u mjuziklima, a nastupila je također i na filmu i u televizijskim serijama te je za svoj rad dobila više priznanja i nagrada. Među njima ističe se Nagrada grada Rijeke koju je 2006.godine dobila za vrhunska glumačka ostvarenja u predstavama Jalta, Jalta M. Grgića i A. Kabilja, Galeb A.P. Čehova i Mirisi, zlato i tamjan S. Novaka nezaboravnom ulogom Erminije. Tri je puta bila nominirana za Nagradu hrvatskoga glumišta, više je puta nagrađivana u vlastitome kazalištu za najbolja godišnja glumačka ostvarenja nagradom Zlata Nikolić, a nagrade je dobivala i za svoje komičarske uloge na Danima satire. Održala je više koncertnih večeri glazbe starih majstora i crkvenih solo arija, a nastupa i kao šansonjerka, posebice na Šansonfestu u Zagrebu i Čansonfestu u Kastvu. Osim u vlastitome kazalištu, često je angažirana i u HKD teatru iz Rijeke.